ส่วนวีรกรรมสุดแสบของเขาคือ ตอนนั้นคงหิวหนัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *